Venteliste

Foreningen har en åben ekstern venteliste.

I henhold til foreningens vedtægter overdrages ledige andele efter følgende principper:

  1. Eksternt/internt bytte eller ved overdragelse til nærmeste familie
  2. Intern venteliste
  3. Ekstern venteliste
  4. Andre

Bemærk:

Når der er ledige boliger, udsendes disse af administrator til opnoterede på ventelisten.

Her vil være angivet priser, herunder boligafgift.

Er du interesseret i at blive en del af vores forening, kan du tilmelde dig vores eksterne venteliste.

Kontakt vores administrator:

Cecilie Helmer PedersenEjendomsadministrator

ADM Association Team 3

Direkte +45 45260746Cecilie.Pedersen@newsec.dk

Intern vesteliste er gratis for andelshavere.

Henvendelse sker også til Cecilie.Pedersen@newsec.dk